viktors

deščenko

Grafiskais dizains un izkārtojums. Korporatīvā identitāte attīstība. Izstrāde un ražošana drukāšanas reklāmas materiālus. Izkārtojums no vizītkartes izstāžu stendi. Var radīt virkni stilīgu fotogrāfijas, kas tiks izmantotas, lai ražotu drukāto izstrādājumu, mājas lapas izveidošana, projektēšanas biroju. Mēs zinām, ne tikai to, kā darīt labu fotogrāfiju, bet kā un kur tas tiks izmantots vēlāk. Veidošana. Dynamic, stilīgs un moderns. Visi šie un citi darbi jūs varat pasūtīt vienā vietā. Mūsu reputācija: - teicama kvalitāte; - Modern stils; - Augsta atbildības; - Individuāla pieeja; - Lieliska pieredze. Ietaupīt laiku un naudu - sazināties profesionāļiem. Графический дизайн и макетирование. Разработка фирменного стиля. Разработка и изготовление полиграфических рекламных материалов. Макетирование от визитной карточки до выставочных стендов. Можем создать серию стильных фотографий, которые будут использованы для изготовления полиграфической продукции, создания сайта, оформления офиса. Мы знаем не только как сделать хорошую фотографию, но как и где ее будем потом использовать. Создание сайтов. Динамичных, стильных и современных. Все эти и другие работы Вы можете заказать в одном месте. Наша репутация: - отличное качество; - современный стиль; - высокая ответственность; - индивидуальный подход; - большой опыт. Экономьте время и деньги – обращайтесь к профессионалам. Graphic design and layout. Corporate identity development. Development and manufacturing of printing promotional materials. Layout from business cards to exhibition stands. Can create a series of stylish photos, which will be used for the production of printed products, website creation, design office. We know not only how to make a good photo, but how and where it will be used later. Creation of sites. Dynamic, stylish and modern. All these and other works you can order in one place. Our reputation: - excellent quality; - Modern style; - High level of responsibility; - Individual approach; - A great experience. Save time and money - contact the professionals.

SIA Socius | Viktors Deščenko | socius@socius.lv | +371 20239690